Mensen kregen een goed gevuld kerstpakket met etenswaren, die ze zelf niet meer konden betalen. Het eerste jaar werden er 11 kerstpakketten uitgedeeld, inmiddels is dit aantal in de loop der jaren uitgegroeid naar om en nabij de 245 pakketten per jaar. De Kerstactie is inmiddels een traditie geworden in Zeewolde. De diaconieën van alle Kerken uit Zeewolde, verenigt in het Interkerkelijk Diaconaal Platform Zeewolde (verder op in dit verhaal leest u hier meer over), ondersteunt met giften, collectes en vrijwilligers deze actie.
Er is elk jaar plaats voor twee maatschappelijk stagiaires tijdens de kerstactie. Zij krijgen binnen de commissie een eigen opdracht zoals bv. het inzamelen van producten op hun school of het ontwerpen van posters en flyers.

De Kerstcommissie treedt voor dat de actiedag plaats vindt, veel in de publiciteit. Er is een eigen website: www.kerstpakketzeewolde.wordpress.com, een Facebookpagina en ook in de plaatselijke kranten is er over te lezen. Door deze publiciteit ondersteunen bedrijven en middenstanders de actie door producten te leveren met grote kortingen. Als dank hiervoor wordt hun website gelinked op de website van de kerstcommissie. Naast een kerstbrood en vlees bon (ingekocht bij de plaatselijke middenstand) zit er ook een Kerkfolder met de kerkdienst informatie van alle kerken die bij het IDPZ zijn aangesloten.

Op de actiedag zelf brengen gemeente leden en particulieren massaal hun ingekocht boodschappen naar Open Haven. Een groot deel van de kerk lijkt dan op een logistiek centrum.
De laatste jaren komen ook jongeren die niet meer thuis wonen en hun opleiding niet hebben afgemaakt, en tiener moeders zonder werk in aanmerking voor een pakket.

Vanaf 1996 worden er ook Paaspakketten uit gedeeld. De Paasactie is kleiner van opzet en is meer bedoeld als een attentie om mensen te laten zien dat de kerkelijke gemeentes van Zeewolde betrokken zijn bij de minima.

Terug naar Diaconie