AKZ heeft alle mensen in beeld die een minimaal inkomen en hulpvragen hebben. Zij houdt daar oom de administratie van bij. Zij verleend hulp bij acute noodhulpvragen, zoals dreigende afsluiting door nutsbedrijven of huisuitzettingen. Ook als er bv. huishoudelijke apparatuur  kapot gaat en mensen geen middelen hebben om dit zelf te betalen komt AKZ met een vervanging. Vaak dan geschonken door mensen die deze apparatuur over hebben.

AKZ organiseert ook geregeld voorlichtingsavonden voor mensen met een minimum inkomen waarbij specialisten van het MDF of de SDV worden uitgenodigd om regelgeving toe te lichten. De Diaconieën van de Kerken, Maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven ondersteunen AKZ met financiële middelen. Er wordt onderling zeer nauw samengewerkt, wekelijks zijn er contacten tussen de coördinator brooddelen, de leiding van AKZ en de Voedselbank “de Kostmand” om mensen met hulpvragen zo efficiënt mogelijk te helpen.
Vluchtelingen die in Nederlander zijn gekomen hebben vaak geen werk en moeten leven van een sociale uitkering , waar nodig worden ook deze mensen geholpen. Vluchtelingen die in afwachting zijn van een verblijfsvergunning zijn meestal een groot deel afhankelijk van hulp van AKZ en de diaconieën, en de voedselbank.

Terug naar Diaconie