Mensen die schulden hebben gemaakt komen bij het MDF terecht voor hulp. Deze maakt een plan om de schulden te saneren in overleg met de schuldeisers, meestal over een periode van 3 tot 5 jaar. Dit plan wordt dan bekrachtigd door de rechter.

Mensen houden dan zo weinig over van hun uitkering of salaris dat men hier niet van kan leven. Als mensen aan bepaalde criteria voldoen komt men in aanmerking voor een voedselpakket. De voedselbank hanteert hierbij de landelijke norm. Elk half jaar worden cliënten van de voedselbank geïndiceerd door het MDF, aanmelding van nieuwe cliënten geschiedt ook via het MDF. Op dit moment gaan er 60 voedselpakketten, van de 350 die in Lelystad worden klaar gemaakt, per week naar Zeewolde. De voedselbank werkt nauw samen met de diaconieën van de Kerken, Vluchtelingenwerk, AKZ ,het MDF en de werkgroep Brooddelen. Zie ook de website www.voedselbankzeewolde.nl

Terug naar de diaconie