Veel mensen die dit overkomt hebben meestal een chaos van hun administratie gemaakt en zijn vaak totaal de weg kwijt. De vrijwilligers van het SVZ ondersteunen deze mensen om hun administratie weer op orde te krijgen en hun morele steun te bieden in de lange en zware weg van de schuldsanering. In overleg met de burgerlijke gemeente, het MDF en het IDPZ is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Dit is vastgelegd in een convenant “Vrijwilligerswerk Schuldhulpverlening Zeewolde”.

Het MDF is een organisatie met professionals zoals Maatschappelijk werkers, Raadsheren en Schuldsaneerders. Zij staan mensen bij met raad en daad, maar voor het op orde brengen van administratie en morele steun bieden is er geen tijd beschikbaar. Vrijwilligers die dit werk gaan doen worden geschoold en bijgeschoold in de wet en regelgeving die in deze van toepassing is door het MDF, en ontvangen na afloop een diploma. De coördinator die deze groep leidt is een professional uit het MDF. Vrijwilligers worden gekoppeld door de coördinator aan een cliënt. Van elk bezoek door vrijwilligers afgelegd aan de cliënt, wordt een verslag gemaakt dat naar de coördinator wordt verzonden. Er is een scherpe scheiding tussen het werk wat vrijwilligers mogen doen en de professionals van het MDF. De vrijwilligers worden met raad en daad bij gestaan, door de coördinator en de mensen van het MDF. Mensen in de schuldsanering ervaren deze hulp als een grote steun in de rug, en krijgen een vertrouwens band met hun vrijwilliger (maatje). De VSZ werk op dezelfde manier als het SchuldHulpMaatje van de landelijke PKN en andere maatschappelijke en kerkelijke instellingen.

Terug naar Diaconie