Een paar jaar later sloten ook vrijwilligers van de Katholieke Parochie zich bij de werkgroep. Na de oprichting van het IDPZ kwamen meerdere vrijwilligers uit de aangesloten Kerken in de werkgroep, deze bestaat nu uit 25 vrijwilligers. De werkgroep biedt ruimte voor Maatschappelijke stages waar goed gebruik van wordt gemaakt, de coördinator is dan tevens stage begeleider. Elk lid is één keer in de twee maanden aan de beurt om brood uit te delen. Een team dat zaterdags brood uit deelt bestaat uit drie vrijwilligers waarvan één de leiding heeft.

De werkgroep is vanaf 16.00 uur aanwezig in Open Haven. Zij gaan dan brood halen waarna dit geteld en gesorteerd wordt, om naar het aantal te verwachten cliënten een zo eerlijk mogelijke verdeling te krijgen. Er zijn ook dozen met gebak bij!

Van de buurtsuper de Coöp worden ook producten gehaald, bv diep gevroren vlees, groenten en zuivel producten. Van 17.30 uur tot 18 uur wordt er brood uitgedeeld. De cliënten komen dan om de beurt binnen om een tas met de producten te ontvangen. Met Moslims die geen vlees mogen eten wordt rekening gehouden Op een zogenaamde broodlijst wordt bij gehouden wie is geweest en wat hij of zij heeft mee gekregen zodat een eerlijke verdeling wordt gegarandeerd.

Na de brooddeel sessie wordt er een rapportage gemaakt, hierin worden alle details in vast gelegd. De leden van de groep worden zo geïnformeerd.
Namen en adressen van mensen die in aanmerking komen om brood te halen worden aangeleverd door de diaconieën van de Kerken, AKZ, de Voedselbank en de Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland. Mensen die niet meer in aanmerking komen voor een voedselpakket, hebben het nog steeds moeilijk en komen ook brood halen bij de werkgroep.

Terug naar Diaconie