Graag stellen wij je voor aan onze Kerkenraad. Op dit moment bestaat de Kerkenraad uit de volgende leden:

Hans Lems

Hans Lems

Voorzitter


Hans Lems

Kor Oldenbroek


Vice-voorzitter


Ineke VrielingIneke Vrieling


Scriba

Jaap van Rijsten

Jaap van Rijsten

College van Kerkrentmeesters

Lex Boot

Ds. Lex Boot

Predikant
Placeholder

Ina den Bakker

Ouderling Communicatie

Placeholder

Rina Langstraat

Ouderling EredienstenPlaceholder

Johan van Heerde

Ouderling PastoraatPlaceholder
Bertjan Hopster

Jeugdouderling
Placeholder

Jeannette bergsma

Ouderling Vorming & ToerustingPlaceholder

Cor Rozema &
Winfried Hamer

Voorzitter Diaconie