De werkgroep Pastoraat is mede verantwoordelijk voor de pastorale zorg in onze gemeente. Naast de beide predikanten is er nog een aantal gemeenteleden dat pastorale zorg verleent.

Welkom!

Wij heten nieuwe mensen welkom in onze kerk en maken hen wegwijs in onze kerkelijke gebruiken. Krijgen gemeenteleden een kindje, dan gaan we op bezoek en feliciteren hen namens de gemeente en vertellen hen over de doop. Ook zijn er felicitaties voor echtparen die 25, 40, 50 of 60 jaar getrouwd zijn.

Doelgroepen

De werkgroep Pastoraat organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor een aantal doelgroepen, zoals voor oud-ambtsdragers, voor mensen die hun partner hebben verloren of mensen die een scheiding achter de rug hebben.

Het seniorenpastoraat richt zich op de oudste groep gemeenteleden. Gemeenteleden (vanaf 75 jaar) worden benaderd met de vraag of zij regelmatig bezoek van een gemeentelid op prijs stellen. Gemeenteleden vanaf 75 jaar krijgen met Kerst een kerstattentie. Twee à drie keer per jaar wordt er een seniorenochtend georganiseerd. Dit is een activiteit van het Pastoraat en de Diaconie.

Op de zondagen dat er in de kerk een Avondmaalsviering wordt gehouden is er na de dienst in de Oase van De Sfinx een viering voor gemeenteleden die niet meer in de kerk kunnen komen. Voor vervoer kan ook gezorgd worden.

Bloemen

Ook is er een groep vrijwilligers die wekelijks voor de bloemen zorgt in de kerkdienst. De mooie boeketten worden als groet naar een gemeentelid gebracht.

Open Heaven

Iedere 2e vrijdag van de maand is er van 9.30-11.30 uur een inloopochtend voor iedereen die ongedwongen bij een kopje koffie of thee een praatje wil maken. Bekijk hiervoor ook onze agenda

Zoek hier contact met het pastoraat

De werkgroep bestaat uit (v.l.n.r.): Jannie Maljaars, Johan van Heerde, Ella Batelaan, Marjolen Veerbeek, Rob Kettenis en Wilma Beijderwellen. Ds. Elsbeth Gruteke en Janneke Dijkens staan niet op de foto.