De werkgroep Pastoraat verzorgt de pastorale zorg in onze gemeente. Ook heeft de werkgroep contact met plaatselijke groepen die raakvlakken hebben met pastoraat, zoals de Ondernemersvereniging Zeewolde en organisaties in de gezondheidszorg.

Welkom!

Wij heten nieuwe mensen welkom in onze kerk en maken hen wegwijs maken in onze kerkelijke gebruiken. Jaarlijks wordt een bijeenkomst georganiseerd voor nieuwe leden. Krijgen gemeenteleden een kindje, dan gaan we op bezoek en feliciteren hen namens de gemeente en vertellen hen over de doop. Ook zijn er felicitaties voor echtparen die 25, 40, 50 of 60 jaar getrouwd zijn.

Doelgroepen

De werkgroep Pastoraat organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor een aantal doelgroepen, zoals voor oud-ambtsdragers, voor mensen die hun partner hebben verloren of mensen die een scheiding achter de rug hebben.

Het seniorenpastoraat richt zich op de oudste groep gemeenteleden. Gemeenteleden (vanaf 75 jaar) worden benaderd met de vraag of zij regelmatig bezoek van een gemeentelid op prijs stellen. Gemeenteleden vanaf 75 jaar krijgen met Kerst een kerstattentie. Twee à drie keer per jaar wordt er een seniorenochtend georganiseerd. Dit is een activiteit van het Pastoraat en de Diaconie.

Op de zondagen dat er in de kerk een Avondmaalsviering wordt gehouden is er na de dienst in de Oase van De Sfinx een viering voor gemeenteleden die niet meer in de kerk kunnen komen.  Voor vervoer kan ook gezorgd worden.

Bloemen

Ook is er een groep vrijwilligers die wekelijks voor de bloemen zorgt in de kerkdienst. De mooie boeketten gaan dan als groet van de gemeente naar zieken en mensen die terugkeren uit het ziekenhuis.

Open Heaven

Iedere 2e vrijdag van de maand is er van 9.30-11.30 uur een inloopochtend voor iedereen die ongedwongen een praatje wil maken. Bekijk hiervoor ook onze agenda.

Zoek hier contact met het pastoraat

De werkgroep bestaat uit (v.l.n.r.): Jannie Maljaars, Johan van Heerde, Ella Batelaan, Marjolen Veerbeek, Rob Kettenis en Wilma Beijderwellen