Het doel van de werkgroep Vorming & Toerusting is het organiseren van ontmoeting tussen gemeenteleden en verdieping van het geloofsleven. Dit doen zij door het organiseren van vele activiteiten aan de hand van een jaarthema. Hieronder vallen onder andere jaarlijks terugkerende gesprekskringen en gemeentekringen en vele andere activiteiten.