De werkgroep communicatie geeft uitvoering aan het door de kerkenraad bepaalde beleid op het gebied van communicatie van de gemeente intern en naar buiten toe. De werkgroep communicatie is verantwoordelijk voor goede communicatie binnen de gemeente en duidelijke profilering van de gemeente naar buiten.

De werkgroep houdt zich onder meer bezig met:

  • Ontwikkelingen ten aanzien van media
  • Verbetering van de communicatie binnen de gemeente
  • Inventariseren van onderwerpen die in de media aandacht verdienen
  • Verantwoordelijk voor goede kwaliteit (qua vormgeving en inhoud) van alle communicatiemiddelen die namens onze gemeente gepubliceerd worden, zoals het kerkblad Vaarwater, de wekelijkse Zondagsbrief, alle online uitingen etc.
  • Stimuleren van gemeenteleden om informatie te delen;
  • Het verzorgen van de Kerkomroep voor gemeenteleden die vanwege ziekte of ouderdom de zondagse diensten niet kunnen bijwonen.

Online communicatieplan kerk

(Online) Communicatieplan PG Zeewolde (2015)