De werkgroep Erediensten houdt zich bezig met de praktische en ook spirituele kanten van de erediensten in het bijzonder en het vieren in en vanuit onze gemeente in het algemeen. Het team buigt zich over diepgang, kwaliteit, oprechtheid en aansluiting bij de ontwikkeling van de gemeente. Vooral de twee beleidspunten “veelkleurig vieren” en “hart voor jongeren” worden goed in het oog gehouden. Zo draagt de werkgroep bij aan het creëren van eenheid en duidelijkheid in de vieringen en aan het verwelkomen van de diverse groepen van gelovigen binnen en buiten onze eigen gemeente.

Praktisch zorgt deze werkgroep voor het preekrooster, het leesrooster; het opstellen/herzien van liturgieën voor doopdiensten, de viering van het Heilig Avondmaal, het doen van openbare geloofsbelijdenis, de bevestiging van ambtsdragers en de kerkelijke bevestiging en inzegening van huwelijken. Daarnaast draagt de werkgroep de verantwoordelijkheid voor het opstellen en relevant houden van de protocollen voor de hiervoor genoemde diensten en de wekelijkse vieringen. Regelmatig nodigt ze medewerkers aan bijzondere diensten uit voor een evaluatiegesprek, waarbij ook hulp wordt aangeboden voor een eventueel vervolg.