De werkgroep vacature is het in leven geroepen om te inventariseren welke behoefte er binnen de gemeente is na het emeritaat van Dominee Harry Jaspers Focks (1-1-2018). De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

  • Henri Kroon
  • Arie Bosman
  • Selma van Beek
  • Ineke Meijer
  • Bart Vrieling

Op donderdag 29 juni jl. heeft de werkgroep haar eindconclusies gepresenteerd tijdens een gemeenteavond. De enquête, eindpresentatie en het adviesrapport zijn te downloaden via de onderstaande links.