ZWO in Zeewolde
We geloven erin dat het goed is om wat ons gegeven is te delen. Je kunt het zien als een Bijbelse opdracht, tegelijkertijd maakt delen ons ook rijker en het inspireert. ZWO richt zich op delen met zusterkerken wereldwijd in de vorm van menskracht en geld en het geven van geestelijke en materiële steun aan mensen die het minder hebben. Gelijkwaardigheid, wederkerigheid en partnerschap is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

De werkgroep ZWO (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) bestaat uit zes enthousiaste gemeenteleden. Wij zijn de mensen van bijvoorbeeld de windmolentjes en de sterretjes. Met deze acties genereren we geld en aandacht voor goede doelen wereldwijd. We bekijken en beslissen waar het geld dat door jou gegeven wordt tijdens de collectes, de voor- en najaarzendingsactie en het geld in de zendingsbus naar toe gaat.

Met jouw bijdrage steunen we onder andere de volgende projecten:

Kerk in Aktie
KIA steunt wereldwijd honderden organisaties en kerken. Ze bieden mensen hoop en laten ze tot hun recht komen ongeacht geloof, politieke kleur, sekse of nationaliteit. Neem een kijkje op hun website: www.kerkinactie.nl. Komende jaren steunen we een project in Ghana. Daarnaast doneren we via KIA aan noodhulp bij humanitaire rampen.

Amuria
Stichting Amuria verbetert de leefomstandigheden van mensen in Oeganda. Er is o.a. een school en een hostel gebouwd in Amuria, en er kunnen via sponsoring meer dan 100 kinderen naar school. Onze gemeente sponsort drie jongeren: Joan Apako, Musa Elapu en Lazarus Opiding. Hun foto’s kunt u bekijken op de website van Amuria: www.amuria.nl

Zeewolde Werelddorpen
Burgemeesters en wethouders hebben in 2008 besloten om een verbinding aan te gaan met een andere plaats op de wereld en deze te steunen. In Burkina Faso steunen wij het dorp Gaongho met o.a. een irrigatiedruppelsysteem. www.zeewolde-werelddorp.nl

Little John
Stichting Little John helpt in Oekraïne kinderen die op straat leven en gezinnen in problemen. http://www.little-john.org/

Bolera Palms School
Met jouw ondersteuning is in het vissersplaatsje Bolera in Malawi een school  gerealiseerd. De stichting betaalt o.a. de salarissen van de leerkrachten en een belangrijk voedselprogramma. http://www.bolerapalmsschool.nl/

Op de foto v.l.n.r: Ria Kuipers, Erik Beyers,  Idelette Hamer, Margriet de Vries en Marjan Boot. Arien Buth ontbreekt.