Bijeenkomst: Jeugdwerk in de polder en op Urk

Bertjanactiviteiten, nieuws

Jeugdwerk in de polder en op Urk

Op woensdag 20 februari organiseert Ring Flevoland (voorheen Classis Flevoland) een bijeenkomst met als thema ‘jeugdwerk in de polder en op Urk’. De Protestantse Gemeente Zeewolde (PGZ) is deze keer gastheer.

Jeugdwerk in de polder en op Urk

Doelstelling is een inspirerende avond over jeugd- en jongerenwerk en hoe we jongeren kunnen binden aan onze gemeenten. Na de opening zal de PGZ zich in presenteren in een historisch perspectief. Vervolgens zullen vier gemeenten uit Flevoland een jeugdproject presenteren waar zij trots
op zijn. Vanuit elke presentatie volgt een stelling.

Na de laatste presentatie wordt in groepjes gediscussieerd over deze stellingen. De uitkomsten daarvan worden plenair gedeeld. Daarna is er ruimte voor bovenplaatselijk werk.

De PGZ sluit de avond met een meditatief moment. De avond start om 19.30 uur in Open Haven, Kerkplein 8 te Zeewolde.
Je wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn met jouw jeugdouderlingen/diakenen, andere ambtsdragers en gemeenteleden die zijn betrokken bij het jeugdwerk in jouw gemeente.

Laten we elkaar inspireren en helpen om de kerk interessant te houden voor de ‘toekomstgeneratie’.

Meer informatie: Hans Lems (Voorzitter Kerkenraad)

Deel dit bericht: