Brief terug aan Paulus

Elsbeth Grutekenieuws1 Reactie

In de maand augustus heeft ds. Elsbeth vier zondagen achter elkaar gepreekt over de brief van Paulus aan de kerk van Filippi. Elke week vroeg zij de gemeente om een brief terug te schrijven aan Paulus. Van de brieven die ze terugkreeg heeft ze een antwoordbrief aan Paulus gemaakt/samengesteld. De brief lees je hieronder:

Een brief aan Paulus van de heiligen van de Protestantse Gemeente van Zeewolde

Geliefde Paulus, broeder in Christus,

De brief die u ons stuurde roept heel goede herinneringen op aan vroeger toen u nog bij ons was. De boodschap, die u ons nu ook weer laat horen,  is het goede werk dat onze Heer Jezus Christus heeft volbracht en dat  door de Heilige Geest en door uw woorden van vroeger, en nu weer in deze brief maar ook in uw brieven, die we van andere gemeenten kregen doorgestuurd,  hebben gehoord en gelezen.  (Vergeef me de lange zin, maar  volgens mij houdt u daar wel van.)

In onze gemeente hier in Zeewolde is die blijde boodschap ook bekend geworden. In Christus hebben velen bij ons in de gemeente, deze kracht en liefde ontvangen door het werk van de Heilige Geest en ook door de uitleg van uw brieven door onze predikanten. We danken u voor de bemoediging dat Christus Jezus ook bij ons dat goede werk zal voltooien. Daar verlangen we naar.

Het goede werk van God in ons
Een broeder reageert op Filippenzen 1: ‘In het eerste gedeelte van uw brief schrijft u ‘Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus’. (Filip 1:6) Dat is voor ons een bemoediging. Een van ons spreekt daar zijn instemming over uit en zegt: ‘ Welnu, ik ben zelf sterk aangeraakt door de persoon Paulus. Vergelijkingen van mijn levensloop met het zijne, zijn er wel. De fase van bekering met een heftige, indringende fase. In mijn geval weer gevolgd door een wat vlakker geloofsleven, met hier en daar wat pieken. Maar het ontbreekt aan de moed en het doorzettingsvermogen om het geloof werkelijk te communiceren aan anderen. Als moderne mens zijn we blijkbaar snel afgeleid (en ontbreekt het karakter van Paulus, die werkelijk bezield was).

Mijn vraag aan u,  Paulus zou dan ook zijn, hoe hij het gedaan zou hebben zonder fysieke nabijheid, directe inspiratie en kennis van Jezus? Anno 2019 ?’

Een zuster uit de gemeente, al op hoge leeftijd, wil u dit meegeven: ‘ U schrijft vanuit de gevangenis, wat een vertrouwen. Dat u schrijft over het goede werk van God dat in hen begonnen is en dat God het zal voltooien. Ik geloof het. Maar soms denk ik, ik zou wel meer resultaat willen zien. Dan heb ik het over onverhoorde gebeden.’

Een andere broeder moet denken aan wat hij in Afrika zag, een heel praktisch voorbeeld van hoe goed werk soms niet voortgaat:  ‘Deze tekst doet mij denken aan het project in Afrika  waar ik betrokken bij ben. Een irrigatieproject, door te irrigeren kun je het hele jaar zaaien en oogsten i.p.v. een gedeelte van een jaar. Maar om dat te kunnen doen is het nodig dat je het systeem onderhoudt. Dat is niet lastig maar het gebeurt niet. Daardoor geen oogst die het hele jaar doorgaat en geen opbrengst. Wij snappen daar niets van. 1 mevrouw heeft het wel begrepen, die pleegt onderhoud en kan van de opbrengst van de oogst zelf eten en haar kinderen naar school sturen. ‘

Een liefdeslied voor Jezus
Op de tweede zondag lazen we wat u schrijft over de Heer Jezus, een prachtige hymne uit Filippenzen 2: 6-11. Dat inspireerde een paar van de heiligen van Zeewolde om iets van hun liefde voor Jezus en voor God te delen.

Zo schrijft een zuster van middelbare leeftijd: ‘ Het eerste wat in mij opkomt nu ik U benader is dat ik U wil zeggen hoe ongelooflijk dankbaar ik ben dat U de Schepper bent, of, om het persoonlijker te maken, ook Mijn Schepper. U was er bij mijn allereerste begin.  En ik heb langzaam geleerd te zien dat U bij mijn leven betrokken bent.  Als een liefdevolle Vader, die vooral wil geven, wil uitdelen van uw grenzeloze liefde. Dat U grenzeloos van mij houdt en ook mij wil vullen met die liefde, zodat ik ook weer kan liefhebben zoals U dat bedoeld heeft. Ik kan het eigenlijk niet bevatten. In Uw zoon, de Heer Jezus, bent U dichtbij gekomen.  Dichter bij mij. Dat ging niet zonder slag of stoot.  Er was een periode dat ik me zorgen maakte of ik me wel uw kind mocht noemen.  Welk recht had ik om me dat te ‘verbeelden’.  Er was zoveel waarin ik tekortschoot. En, alhoewel ik wel bij U wilde horen waren er eigenlijk veel dingen die belangrijker waren. Die meer prioriteit hadden en op de eerste plaats stonden. Er waren perioden waarin ik me ernstig zorgen maakte; bijvoorbeeld  over de moeilijke financiële situatie in ons bedrijf toen het erop leek dat we het niet gingen redden.  Donkere perioden waarin ik maar weinig licht zag en niet kon zien dat U in alle situaties dichtbij bent met Uw liefde. Zorgen om allerlei zaken konden zomaar het licht verduisteren en het zicht op U belemmeren.  Maar zo vaak was U er dan ineens weer, zag ik U, werd ik geraakt door Uw Woord of door een lied over U, of door mensen die als wegwijzers fungeerden ‘

De oudere zuster sluit zich bij de lofzang aan, ze spreekt Paulus inmiddels met jij aan, de band met hem is gegroeid: ‘ Wat een innige liefdesband heb jij met Jezus, Paulus. Daar ik nog van leren. En daarin groeien. Dank je wel Paulus voor je getuigenis. Ik kan wel van harte meezingen, duizend, duizend maal, o, Heer, zij u daarvoor dank en eer Amen.’

Rechtvaardiging door het geloof alleen
Op de derde zondag hebben we ons, Paulus, beziggehouden met wat je schrijft over de rechtvaardiging door het geloof. Niet wat wij doen maar Gods liefde en genade maakt dat wij rechtvaardige mensen mogen zijn. Daar zegt een zuster het volgende over: ‘ Eerlijk gezegd vond ik jou, Paulus, een eigenwijs mannetje met je ik dit en ik dat. Maar, o Paulus wat een rijkdom heb je ons nagelaten. Een heel stuk levensloop en getuigenis. Dat betekent niet dat ik alles begrijp hoor.’ En verderop: ‘ Het ging vandaag over de vrolijke ruil van Maarten Luther. Lever je zonde in en je krijgt er genade voor terug. Dat geeft vreugde. Door jou, Paulus is Luther anders gaan denken.’

Onafhankelijkheid door afhankelijkheid van God
Op de vierde zondag buigen we ons over de vraag hoe het zit met onze onafhankelijkheid. U, Paulus, bent daar heel duidelijk over. Een zuster schrijft dan ook: ‘ Wij willen niet graag afhankelijk zijn. Liever alles zelf doen. Ook jij hebt laten zien dat je je zelf goed hebt kunnen redden… En dan komt de afhankelijkheid. Zo mooi vind ik dat. Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft. Je wist je afhankelijk van God. Het heeft je aan niets ontbroken.’

We hebben veel geleerd van Paulus en van de kerk in Filippi:’ Wat heeft mij persoonlijk deze brieven gebracht?’, vraag een zuster zich af. En ze vervolgt: ‘ Diepe bewondering voor jou, Paulus en dat ik wil om afhankelijk te willen zijn van mijn Hemelse Vader.. Dank je wel Paulus. Ik ga besluiten met woorden van jou Paulus. Aan onze God en Vader komt de eer toe in alle eeuwigheid. Amen.’

Slot
Een broeder schrijft, tot slot: ‘ Ik wil eindigen met u nogmaals te danken voor uw brief en wens u toe dat ook in uw gevangenschap  uw vreugde blijvend mag zijn, want na zoveel eeuwen wordt Christus niet alleen in Zeewolde, maar over de hele wereld verkondigd. Onze dankbaarheid hiervoor is niet goed onder woorden te brengen.’

Groet de broeders en zusters in Rome van ons. De zegen van de God de Vader en van Jezus Christus is met u.

De heiligen van de gemeente van Zeewolde

Deel dit bericht:

Reactie op “Brief terug aan Paulus”

  1. Leuk idee om een brief terug te sturen. Heb het gelezen en ga nu weer opnieuw de brief van Paulus lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.