Wil je collectebonnen bestellen?

Maak een veelvoud van € 10,- over naar NL77 RABO 0338 1859 68 ten name van Collectebonnen onder vermelding van je adres in de omschrijving. In verband met de privacywetgeving zijn op de overschrijving geen adresgegevens zichtbaar! Op de zondag 14 dagen na afschrijving van je bankrekening liggen de collectebonnen klaar in de consistorie en kunt u deze voorafgaand aan de diensten (laten) afhalen bij de dienstdoende kerkrentmeester.