Wil je de Protestantse Gemeente Zeewolde financieel steunen? Geef dan een gift voor het gemeentewerk. Hieronder zie je een overzicht van de verschillende rekeningnummers.

Vrijwillige bijdragenNL85 RABO 0112 5622 72
DiaconieNL58 RABO 0112 5616 91
ZWO-commissie PGZNL55 RABO 0112 5398 23
MalawigroepNL38 RABO 0139 2290 00 (o.v.v. Jongerenreis 2019)
OpbouwfondsNL35 RABO 0338 1147 50
BloemenfondsNL79 RABO 0348 1003 02
VaarwaterNL06 RABO 0348 1396 40

De Protestantse Gemeente Zeewolde heeft de ANBI Status. Lees meer op de volgende pagina: ANBI Informatie.