In het kader van de ANBI status geven wij u op deze pagina de informatie betreffende de Protestantse Gemeente Zeewolde en van de Diaconie van deze kerk:

ANBI Status Protestantse gemeente Zeewolde

1.  Naam van de kerk: Protestantse Gemeente Zeewolde

2. Fiscaal nummer:  816048575         

3. Contactgegevens: penningmeester@pgzeewolde.nl

4. Bestuurssamenstelling: voorzitter, secretaris en penningmeester

5. Beleidsplan: Document met Visie PGZ 2012-2016

6. Beloningsbeleid: Predikanten, gastpredikanten en organisten ontvangen beloning volgens landelijke richtlijnen. Bestuursleden, ambtsdragers en overige vrijwilligers ontvangen geen beloning

7. Doelstelling: Document met Visie PGZ 2012-2016

8. Jaarverslag: Zoals al in een eerdere editie van Vaartwater is vermeld is een afschrift van onze jaarstukken 2016 op te vragen bij onze penningmeester.

9. Financiële verantwoording: Staat van baten en lasten 2016

10. Begroting (in Jaarverslag): Begroting 2017

ANBI Status Diaconie Protestantse gemeente Zeewolde

De diaconie van de Protestantse gemeente Zeewolde heeft ook een eigen ANBI status.

Hieronder volgt de bijbehorende informatie:

1. Naam van de diaconie: diaconie van de Protestantse Gemeente Zeewolde

2. Fiscaal nummer: 821404328

3. Contactgegevens: j.maarsingh@filternet.nl

4. Bestuurssamenstelling voorzitter, secretaris en penningmeester

5. Beleidsplan (zie bijlage: beleidsplan 2015)

6. Beloningsbeleid nvt

7. Doelstelling (zie bijlage: beleidsplan 2015)

8. Jaarverslag (plaatsing in 2016)

9. Financiële verantwoording(zie bijlage Financiën)

10. Begroting Diaconie 2016