De Diaconale Jongerenreis naar Malawi is een initiatief van de Protestantse Gemeente Zeewolde. Naast het concreet steunen van de Bolera Palms School in Malawi willen we als gemeente de jongeren een stuk levenservaring meegeven en op een praktische manier invulling laten geven aan hun christelijke levensovertuiging. In 2019 willen we met een groep van 21 jongeren en 7 volwassen begeleiders ons steentje bij dragen door af te reizen naar Bolera, Malawi.

Wat gaan we doen?
In samenwerking met Stichting Bolera Palms School willen in het vissersdorpje Bolera als hoofdproject de bouw van een lerarenhuis realiseren. Daarnaast gaan we op de school onder andere in een zestal lokalen elektriciteit aanleggen en ca. 150 stoelen voor de leerlingen fabriceren. Ook zullen we in het dorp een huisje bouwen waar met HIV besmette kinderen kunnen worden opgevangen. Daarmee dragen wij bij aan verdere ontwikkeling van de gemeenschap. Bovendien willen we voor de kinderen die in het dorp wonen een speciaal kinderprogramma met leuke activiteiten organiseren.

Waarom doen we het?
Naast dat we de mensen en kinderen in Malawi graag willen helpen, willen we ook veel van deze reis leren. We zullen ervaren hoe anders het leven van kinderen en jongeren in Malawi is. Het is niet vanzelfsprekend dat je naar school kunt gaan. Met onze aanwezigheid zetten we letterlijk de omgeving in beweging en inspireren we tot actie. Dat hebben we geleerd van de vorige Diaconale Jongerenreizen naar Roemenië en Kenia.

Hoe gaan we het doen?
De reis naar Malawi zal worden georganiseerd door en voor de jongeren van de Protestantse Gemeente Zeewolde. Daarnaast werken we nauw samen met Stichting Bolera Palms School bij de voorbereiding van het hele project. Via de Stichting Bolera Palms School zullen we vooral het contact met lokale gemeenschap over reis, verblijf en de projecten regelen. Om ons project te realiseren zullen we het komende jaar ongeveer € 25.000,- moeten verwerven door het organiseren van acties, zoals bijvoorbeeld de verkoop van oliebollen etc. Daarnaast vragen we een verplichte eigen bijdrage van € 850,- aan de deelnemende jongeren en van € 1.000,- aan de volwassen deelnemers voor de reis- en verblijfkosten (exclusief eventuele vaccinaties en verzekeringen). Ook vragen we een vrijwillige eigen bijdrage van € 150,- per deelnemer.

Wie gaan er mee?
Er is plaats voor 21 jongeren (minimaal 17 jaar bij aanvang van de reis) en 7 volwassenen deelnemers. Aanmelden kan tot en met 17 juni. Mochten er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen dan zal een onafhankelijke kiescommissie uiterlijk 1 juli bekendmaken wie er op basis van onder andere zijn/haar motivatie geselecteerd zijn om deel te nemen.

Heb je interesse om mee te gaan? Vul het onderstaande formulier in en je ontvangt verdere instructies per e-mail.