De Diaconale Jongerenreis naar Malawi is een initiatief van de Protestantse Gemeente Zeewolde. Naast het concreet steunen van de Bolera Palms School in Malawi willen we als gemeente de jongeren een stuk levenservaring meegeven en op een praktische manier invulling laten geven aan hun christelijke levensovertuiging. In 2019 gaan we met een groep van 21 jongeren en 7 volwassenen ons steentje bij dragen door af te reizen naar Bolera, Malawi.

Wat gaan we doen?
In samenwerking met Stichting Bolera Palms School gaan we in het vissersdorpje Bolera als hoofdproject de bouw van een lerarenhuis realiseren. De leraren wonen nu erg ver weg van de school. Daarnaast gaan we op de school onder andere in een zestal lokalen elektriciteit aanleggen en ca. 150 stoelen voor de leerlingen fabriceren. Ook gaan we in het dorp zelf  een huisje bouwen waar met HIV besmette weeskinderen worden opgevangen. Daarmee dragen wij bij aan verdere ontwikkeling van de gemeenschap. Bovendien willen we voor de kinderen die in het dorp wonen een speciaal kinderprogramma met leuke activiteiten organiseren.

Waarom doen we het?
Naast dat we de mensen en kinderen in Malawi graag willen helpen, willen we ook veel van deze reis leren. We gaan ervaren hoe anders het leven van kinderen en jongeren in Malawi is. Het is niet vanzelfsprekend dat je naar school kunt gaan. Met onze aanwezigheid zetten we letterlijk de omgeving in beweging en inspireren we tot actie. Dat hebben we geleerd van de vorige Diaconale Jongerenreizen naar Roemenië en Kenia.

Hoe gaan we het doen?
De reis naar Malawi wordt georganiseerd door en voor de jongeren van de Protestantse Gemeente Zeewolde. Daarnaast werken we nauw samen met Stichting Bolera Palms School bij de voorbereiding van het hele project. Via de Stichting Bolera Palms School zullen we vooral het contact met lokale gemeenschap over reis, verblijf en de projecten regelen. Om ons project te realiseren zullen we het komende jaar ongeveer € 25.000,- moeten genereren. De reis- en verblijfkosten worden door alle deelnemers zelf betaald. De eerste grote actie vond plaats op 30 september jl., deze Langste Eettafel van Zeewolde was een groot succes en wordt zeker herhaald! Daarnaast staat er een groot krat voor lege statiegeldflessen in de hal van Open Haven.

Na 14 oktober 2018 kun je aanhaken bij onze stoeltjesactie ‘Fijn dat u/jij ons ziet zitten! Voor € 10,- koop je een klein stoeltje, dat als ophanghaak kan worden gebruikt. Voor elke verkocht klein stoeltje, koopt u eigenlijk een stoel voor een schoolkind in Bolera. En die gaan wij dan weer in elkaar zetten tijdens onze reis. Ook geschikt als decembercadeau voor iemand die alles al heeft! Alvast stoeltjes bestellen? Mail even naar jongerenreis@pgzeewolde.nl, dan houden we ze apart.

Donderdag 29 november kun je pannenkoeken komen eten voor Malawi bij Hans & Grietje. Klik hier voor meer info en aanmelden.

Steun ons!
Het komende jaar worden er nog vele kleine en grote acties georganiseerd. We nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn en zo ook een steentje bij te dragen. Giften zijn van harte welkom op bankrekening NL38 RABO 0139 2290 00 t.n.v. Protestantse Gemeente Zeewolde (o.v.v. Jongerenreis 2019). Onze gemeente heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat giften kunnen worden afgetrokken van de belasting.

Wie gaan er mee?
De groep bestaat uit 21 jongeren:
Anne, Arno, Bart, Erben, Eva, Jurrian, Kasper, Lennard, Linda, Liv, Maaike, Maresa, Pieter, Robbin, Ruben, Sam, Sarah, Sarie, Stefan, Thijs en Widmiange

en 7 volwassenen:
André, Bert, Carla, Fokelien, Harry, Idelette en Karlien

 

 

 

 

 

 


Contact

E-mail: jongerenreis@pgzeewolde.nl
En volg ons op Facebook!