Jezus zegt: ‘Laat de kinderen tot mij komen’.

We geloven dat God van onze kinderen houdt en het is ons verlangen om dat wat ons zelf in het geloof zo heeft aangeraakt dicht bij hun hart te brengen. Als enthousiast team van kinderdienstleiding dragen we er zorg voor dat kinderen steeds weer een belangrijke plek in onze gemeente krijgen. Zo zien we erop toe dat er in elke kerkdienst aandacht voor kinderen is. Daarnaast is er tijdens het middengedeelte van de dienst kindernevendienst in aparte ruimten. Daar vertellen we een verhaal dat aansluit op de lezing en de preek van de predikant met een creatieve verwerking in een spel of een knutselwerkje. Ook praten we over het Bijbelverhaal in het licht van actuele gebeurtenissen.

De kinderen worden opgedeeld in twee groepen: kinderen van groep 1 t/m 4 en van groep 5 t/m 8. Vanuit de jongste groep zijn er steeds twee kinderen die bij terugkomst in de kerk helpen bij de collecte. In de tijd voor Kerst en Pasen hebben we vaak speciale projecten. We bieden leerzame momenten waarbij we de verhalen verbinden met de leefwereld van kinderen. Zo hopen we dat zij de liefde van God mogen ervaren. Regelmatig zijn er nieuwe kinderen, en alle kinderen zijn van harte welkom!

Kindernevendienst plus vanaf november 2018
Elke eerste zondag van de maand zal de kindernevendienst in het teken staat van bijzondere verhalen van gemeenteleden. De kinderen gaan na de gebeden de kerk uit naar de kindernevendienst waar een bijzonder verhaal wordt gedeeld. Dit altijd samen met de vaste leiding van de kindernevendienst. De onderwerpen zijn heel divers, dicht bij huis of juist heel ver weg, persoonlijk meegemaakt of juist over iemand dichtbij. Het kan zijn dat het verhaal heel uitgebreid is of veel vragen oproept waardoor de kinderen dan pas voor de zegen weer de kerk in komen. Nieuwsgierig? Kom dan op de eerste zondag van de maand luisteren.