Wil je als ouders onze kerkdiensten samen bijwonen? Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er tijdens de morgendiensten kinderoppas in één van de zalen van Open Haven. 15 minuten voorafgaand aan de dienst staan er vrijwilligers klaar die op jullie kind(eren) passen tijdens de dienst. Het oppasteam bestaat altijd uit één ouder ondersteund door een jongere. Alle kinderen krijgen een naamsticker en kunnen uitgebreid spelen en/of kleuren. Ook is er de mogelijkheid dat de kinderen worden verschoond of, onder begeleiding naar het toilet gaan. Ouders zijn er vrij in de kinderen wat drinken of een koekje mee te geven. Ten slotte kunnen de ouders, als de kerkdienst bijna afgelopen is, tijdens het slotlied, hun kind ophalen, zodat het complete gezin de zegen ontvangt.