Kerk 2025 – Waar een Woord is, is een weg

Karlien LodewijknieuwsPlaats een reactie

De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland – en dus ook van de gemeenten – gaat veranderen. Die wordt eenvoudiger. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de inhoud – het geloof.

Wat is kerk 2025 ook al weer?
Kerk 2025 is het beleidsplan van de generale synode voor de Protestantse Kerk in de komende tien jaar. Daarin worden de beleidslijnen uit de laatste visienota ‘De hartslag van het leven‘ (2012) verder doorgetrokken. De kern van Kerk 2025 kan worden samengevat in de woorden ‘terug naar de kern’ (back to basic). In een krimpende kerk, komt het aan op een krachtige concentratie op de kernen van kerk-zijn en het overboord gooien van bestuurlijke ballast die ons hindert om de vreugde van het evangelie te ervaren en met anderen te delen. De organisatorische vereenvoudiging die daarmee gepaard zal gaan, moet daarom gericht zijn op transparantie (tot op de kern van kerk-zijn), eenvoud en ruimte. Kort gezegd: van vergaderen naar ontmoeten.

Waar gaat het om?
De essentie van het rapport gaat om de hoop dat er in 2025 een betekenisvolle kerk zal zijn. De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland – en dus ook van de gemeenten – gaat veranderen. Die wordt eenvoudiger. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de inhoud – het geloof.

Waar staan we nu?
Inmiddels zijn de eerste twee delen van de kerkordelijke voorstellen afgerond. In de synodevergadering van november 2017 is deel 3 ‘De predikant’ verder vormgegeven en aan de classes voorgelegd voor een zogeheten ‘consideratie’, oftewel het geven van een beschouwing, feedback of reactie.

Wat verwacht de kerkenraad van u?
U wordt in de gelegenheid gesteld te reageren. Via de link leest u (opent in pdf):  ‘KERK 2025 – in kerkordelijke voorstellen – deel 3: ‘De predikant’.

Uiterlijk donderdag 1 februari kunt u door middel van dit antwoordformulier uw reactie indienen bij Ineke Vrieling via scriba@pgzeewolde.nl. De reacties worden verzameld, samengevat en verzonden naar de classis Flevoland, waarna deze in de classicale vergadering van 21 februari 2018 behandeld worden en vervolgens doorgezonden naar de Generale Synode.

Namens de kerkenraad, Hans Lems

Deel dit bericht:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.