De Maaltijd van de Heer wordt vijf keer per jaar gevierd op zondagmorgen en op de avonden van Witte Donderdag en Goede Vrijdag. De Maaltijd van de Heer is toegankelijk voor allen die geloven.

Alle avondmaalsvieringen zijn ‘lopende vieringen,’ alleen op Witte Donderdag vieren we het Avondmaal staande in een kring. Wie niet naar voren kan komen, wordt op de eigen plaats ‘bediend’ (graag wel even melden bij koster of kerkenraadslid!). Voor wie niet naar de kerk kan komen, is er gelegenheid om thuis avondmaal te vieren.