De Maaltijd van de Heer wordt zes keer per jaar gevierd op zondagmorgen en op de avonden van Witte Donderdag en Goede Vrijdag. De Maaltijd van de Heer is toegankelijk voor allen die geloven.

Alle avondmaalsvieringen zijn ‘lopende vieringen,’ alleen op Witte Donderdag vieren we het Avondmaal staande in een kring. Wie niet naar voren kan komen, wordt op de eigen plaats ‘bediend’ (graag wel even melden bij koster of kerkenraadslid!).

Op de zondagen dat er in de kerk een Avondmaalsviering wordt gehouden is er na de dienst in de Oase van De Sfinx een viering voor gemeenteleden die niet meer in de kerk kunnen komen.  Voor vervoer kan ook gezorgd worden.

Voor ernstig zieken en gehandicapten die de viering in de kerk of De Sfinx niet meer kunnen bijwonen, bestaat de mogelijkheid om thuis Avondmaal te vieren. Een predikant en een diaken zorgen hiervoor.