Wie vader of moeder is geworden van een nieuw mensenkind is vervuld met diepe dankbaarheid en verwondering over het mysterie van leven. Vanuit gelovig perspectief erkennen we dat we ons kind hebben ontvangen uit de hand van God, die de bron van alle leven is. Het is dan ook passend om je kind te midden van de gemeente aan God op te dragen en het te laten dopen en zegenen.

Wat betekent dopen?
De Doop is het christelijke oersacrament waarmee eens mens wordt opgenomen in de kerk als wereldwijde gemeenschap van Gods liefde. Het water symboliseert reiniging en vernieuwing. Tegelijk staat water in de Bijbel ook symbool voor chaos, angst, zonde en alles wat het goede leven kan bederven. Gedoopt worden is dan ook uit dat water gered en opgetild worden, want God zegt tegen ons kind: die narigheid, daar hoor jij niet bij, en ik zal je daartegen beschermen want jij bent mijn kind! Bij het dopen van een kind doen ouders ook een belofte dat ze hun kind, met vallen en opstaan, in het spoor van Jezus willen opvoeden. Daarin staan ouders nooit alleen, want de gemeente belooft hen daarbij te ondersteunen. Na de doop legt de voorganger een hand op het hoofdje van het kind en spreekt een zegen uit, als teken van Gods barmhartigheid.

Zegenen en opdragen
Voor sommige ouders is het dopen van hun kind net een stap te ver. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Sommige ouders ervaren de belofte (nog) als een hoge drempel of willen de keuze om al of niet gedoopt te worden later aan hun kind overlaten. In overleg kan in dit geval gekozen worden voor enkel een kinderzegening. Het kind wordt dan gezegend en opgedragen aan God waarbij wordt gebeden of het kind het goede spoor in zijn/haar leven mag vinden. Het zegenen van kinderen gebeurt in de regel in dezelfde dienst waarin ook kinderen of volwassenen gedoopt worden.

Volwassendoop
Soms is iemand als kind niet gedoopt en verlangt er later als volwassene naar om de Doop te ondergaan. Ook daarvoor is in onze gemeente ruimte. Een goed moment hiervoor is de dienst van Pinksteren waar ook gelegenheid is om belijdenis te doen.

Doopgesprekken
Dopen en zegenen gebeurt altijd na goede voorbereiding. Wie zijn kind wil laten dopen of wie zelf verlangt naar de doop kan dit aangeven bij onze doopouderling Judith Jansen  (doopouderling@pgzeewolde.nl). Zij geeft aan wanneer de eerstvolgende doopdienst is en wanneer en waar het voorbereidend gesprek is gepland. Bij dat gesprek ontmoet men in de regel ook andere doopouders. Bij de doop van een kind wordt verwacht dat hier beide ouders aanwezig zijn.

Ouders van verschillend geloof
Het is geen probleem wanneer één van de ouders niet- of andersgelovig is of een andere verhouding tot de kerk heeft. In dat geval wordt gezocht naar passende bewoording. Wanneer één van de ouders Protestants is en één van hen Rooms-Katholiek kan het mooi zijn om het kind te laten dopen in een oecumenische viering. Hiervoor is regelmatig gelegenheid.

Lees verder:
Geboortebericht doorgeven