De kerk-school-gezinsdiensten zijn een samenwerking tussen basisscholen en drie kerken: onze Protestantse Gemeente, de NGK (Nederlands Gereformeerde Kerk) en de EGZ (Evangelische Gemeente Zeewolde).

Kerk-school-gezinsdiensten zijn afgestemd op specifieke groepen van de basisscholen (onderbouw, middenbouw & bovenbouw). Het is een unieke gelegenheid voor school en kerk om elkaar te ontmoeten rond geloof en Bijbel. Kinderen, leerkrachten en predikant bereiden samen de dienst voor om de boodschap van het evangelie concreet en herkenbaar voor iedereen te kunnen brengen.

In de agenda staat wanneer de kerk-schoolgezinsdiensten gepland staan in onze gemeente.