Een kind-op-schootdienst is helemaal afgestemd op de allerkleinsten: kinderen tot en met 6 jaar. Uiteraard zijn oudere kinderen ook van harte welkom!

De dienst begint en eindigt met een lied. In het middendeel is aandacht voor de beleving van een Bijbelverhaal. Als de kinderen het leuk vinden, mogen ze helemaal voorin zitten om alles optimaal te zien en te horen. Maar bij papa of mama op schoot mag natuurlijk ook. De ontmoeting rondom de viering is ook belangrijk. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor hun vriendjes, vriendinnetjes, ouders en/of grootouders is er na afloop limonade, koffie en thee.

De kind-op-schootdiensten vinden ongeveer 6x per jaar plaats in Open Haven op zondagen aan het eind van de middag.