Het zorgvuldig afscheid nemen van iemand van wie je hebt gehouden vraagt aandacht. Wanneer het christelijk geloof van betekenis was voor de overledenen, of nog steeds is voor nabestaanden, is het passend om het afscheid bij de begrafenis of de crematie te verweven met troostrijke en betekenisvolle elementen van dit geloof. De ervaring leert dat hier grote kracht vanuit kan gaan voor de tijd waarin nabestaanden de leegte die er nu is gekomen een plek moeten geven. In een kerkelijke uitvaart, afscheidsdienst of dankdienst voor het leven wordt in rituelen, woorden, liederen, stilten taal gegeven aan het diepe geloofsvertrouwen dat het leven van hem of haar van wie we hebben gehouden nu geborgen is in de liefde van God. Zo is sterven, naast alle lijden en verdriet die het aankleeft, ook een thuiskomst.

Procedure
Het is raadzaam na het overlijden zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de wijkpredikant. Het zo vroeg mogelijk inlichten van de predikant is erg belangrijk. Hij/zij kan bemiddelen in het contact met een uitvaartondernemer, en ook tot eerste afspraken komen over de datum van de uitvaartdienst voorafgaand aan de begrafenis of de crematie. In een tijd van rouwen, waar de emoties over elkaar heen tuimelen kan de predikant als pastoraal begeleider enige structuur bieden.

Uitvaartdienst
Er is veel mogelijk maar dit staat vast: er wordt gebeden, er wordt gelezen uit de Bijbel met daarbij een passende overweging, en de predikant geeft de zegen. Verder gaat alles in overleg met de nabestaanden. De predikant bemiddelt zo goed mogelijk en helpt bij het zoeken naar een taal die voor zoveel mogelijk aanwezigen toegankelijk is. Vaak had de predikant al pastoraal contact met de overledene en kan hij al veel informatie aandragen uit het ‘pastorale dossier’ met betrekking tot wensen, geliefde liederen enzovoort.

Nazorg
Na het overlijden gaat de predikant nog één of meer keren op pastoraal bezoek bij de directe nabestaanden.

Kosten
Er is onderscheid in de tarieven voor kerkleden en niet-kerkleden. Neem voor meer informatie contact op.