Jullie hebben trouwplannen, gefeliciteerd! Jullie wijkpredikant begeleidt jullie graag naar de kerkelijke inzegening van jullie huwelijk. De kerkelijke inzegening vindt altijd plaats na het burgerlijk huwelijk dat door de ambtenaar van de burgerlijke stand (meestal op het gemeentehuis) gesloten is.  Ook wanneer jullie twijfelen aan een kerkelijk huwelijk kan de wijkpredikant hierin meedenken. Wanneer jullie besluiten om (nog) niet te trouwen (op het gemeentehuis) maar samen te gaan/blijven wonen kan er ook een zegen worden gevraagd over de gezamenlijke levensweg! In de regel kiest men dan niet voor een kerkdienst, maar wordt de zegen in het bijzijn van familie/vrienden gegeven aan huis.

Procedure
Als eerste moet één van jullie contact op nemen met de wijkpredikant. In overleg werken de predikanten ook wijkgrens-overschrijdend. Na het maken van de eerste afspraak volgt een kennismakingsbezoek. In dit gesprek komt het gezamenlijk verlangen ter sprake om een zegen van God te ontvangen over de (huwelijkse) relatie. Soms worden al de eerste grondlijnen uitgezet voor de viering. In dit gesprek kan door de predikant ook een opdracht/afspraak worden meegegeven om een volgende keer op terug te komen. Voorbeeld: het aan elkaar schrijven van een brief over geloofsvragen of over de betekenis van God in hun persoonlijk leven. Bij het aangaan van wederzijdse intimiteit en sexualiteit hoort immers ook het delen van spiritualiteit. Dat kan omgeven zijn met vele vragen, maar de partners moeten zich op dit punt wel door elkaar gekend en aanvaard weten. Het eerste gesprek wordt daarom ook afgesloten met een gebed van dankbaarheid over wederzijdse liefde, maar ook om openheid voor geloofsgesprek. In het tweede gesprek kijken we terug op afgelopen tijd van bezinning en komen we tot een voorlopige invulling van de dienst. Meestal is er nog een kort derde gesprek nodig voor praktische zaken en puntjes op de i.

De dienst
Over de invulling van de dienst staat veel open en veel is mogelijk. Een paar elementen zijn echter onopgeefbaar: het gebed, een lezing uit de Bijbel met daarbij een toegankelijke uitleg, en een zegen met handoplegging. Trouwen te midden van je eigen geloofsgemeenschap komt het best tot zijn recht op de plek waar de gemeente samenkomt: in Open Haven, in je eigen dorp. De predikanten zullen dit dan ook adviseren. Soms kiezen stellen echter liever voor een andere plek, vanwege goede herinneringen bijvoorbeeld. Het is mogelijk dit bespreekbaar te maken, maar de predikant beslist in overleg met de kerkenraad of hij hieraan mee wil werken. Door de kerkenraad is de afspraak vastgelegd dat in het geval van een zegen/huwelijk op een andere plaats dan in de Open Haven de afstand maximaal 30 km kan bedragen.

Verbintenis bij gelijk geslacht
In onze gemeente kan elke duurzame relatie kerkelijk bevestigd worden, het is een bekrachtiging van de gezamenlijke levensweg met de zegen van God, te midden van de geloofsgemeenschap. Het kan hier gaan om een relatie vrouw-man, man-man, of vrouw-vrouw. De procedure is bij elk paar gelijk.

Kosten
Er is onderscheid in de tarieven voor kerkleden en voor niet-kerkleden. Voor meer informatie kun je contact opnemen. Voor leden van onze gemeente zijn er geen kosten verbonden aan de inzet van de predikant en van het eventuele gebruik van de beamer (beamteam).