Nieuwe woorden, poëzie, beeldende kunst, wijze verhalen, waardevolle rituelen, andere zangvormen en muziek. Daarvan wordt gebruik gemaakt in de vrije vieringen. Geen combo, maar een zanggroepje dat met en voor de gemeente zingt. Niet alleen de predikant voert het woord, maar ook gemeenteleden. Inhoudelijk wordt tastend gezocht naar woorden die wijzer maken. Geprobeerd wordt stelligheden te vermijden. Oud en jong worden geraakt en voelen zich verbonden door het vrije en creatieve gebruik van de liturgische speelruimte. Mensen die zich laten inspireren door Huub Oosterhuis en andere hedendaagse tekstdichters zullen zich er thuis voelen.

open-haven