Moreel dilemma – orgaandonatie

Karlien Lodewijkactiviteiten, nieuws

  1. Gespreksochtend over Orgaandonatie op 13 maart

Hoe moet je omgaan met orgaandonatie.  Deze vraag kan je zomaar hoofdbrekens kosten. Wat is ‘hersendood’ eigenlijk? Hoe stel je vast dat iemand ‘hersendood’ is, of onomkeerbaar zal overlijden? Hoe gaan we hier mee om? Is er nog sprake van keuzevrijheid. Is mijn leven veilig in de handen van de medische wereld. Met de komst van de nieuwe ADR-wet (actieve donor registratie) wordt iedereen potentieel orgaandonor, tenzij je expliciet aangeeft dat je dit niet wilt.

Wie zich herkent in dit dilemma wordt uitgenodigd zich aan te melden. Nog een paar plaatsen vrij. Het is geen informatie-ochtend, maar samen zoeken hoe je met deze vragen om kunt gaan. We gaan met elkaar in gesprek. De ochtend wordt gehouden op vrijdag 13 maart in Open Haven en is van 10.00 – 11.30 uur.

  1. Informatiemiddag of avond

Bij voldoende belangstelling is het ook mogelijk om een informatiemiddag of avond te beleggen. Veel kerken organiseren deze bijeenkomsten momenteel vanwege de veranderde wetgeving.  Laat weten, voor 29 februari, als je daar graag bij zou willen zijn. Bij voldoende belangstelling kan dat georganiseerd worden met voorlichting van deskundigen.

  1. Themanummer PKN over orgaandonatie

Er is vanuit de landelijke PKN een themanummer uitgekomen over orgaandonatie. In dit nummer wordt staan bijdragen van:

  • Richard Vissinga, emeritus predikant PKN (Orgaandonatie)
  • Esmé Wiegman, oud 2e kamerlid en voormalig directeur van NPV-Zorg voor het leven (De nieuwe donorwet)
  • Maria Martens, voormalig lid Eur.Parlement en van de 1e Kamer (Mag de overheid over mijn lichaam beschikken)
  • Henk Veltkamp, predikant, geestelijk verzorger en docent stervensbegeleiding, schrijver van het boek ‘De kunst van het sterven (Waardig leven, waardig sterven)
  • Roel Schimmel, donatiecoördinator + werkzaam in Medisch Spectrum Twente (Orgaan- en weefseldonatie)
  • Gerry Kramer-Hasselaar, bezoekmedewerkster in kerk, psychologe (Waarom niet?) met interviews
  • Anne Nijland, kerkelijk werker (Ik moest er tevreden mee zijn / De anonimiteit is een groot goed) met interviews

Dit themanummer is bij de werkgroep Vorming en Toerusting te bestellen tot 29 februari voor € 5,10. 

Deel dit bericht: