Blog: Catechese op de Kastanjelaan

Elsbeth Grutekeblog, Elsbeth Gruteke6 Reacties

Veel gemeenteleden weten het misschien helemaal niet, maar elk twee weken houdt een groepje trouwe vrijwilligers een uurtje catechese voor de bewoners van het huis van Philadelphia aan de Kastanjelaan, hier in Zeewolde. Een uurtje met veel zingen, van Johannes de Heer tot Elly en Rikkert, met gebed, een verhaal uit de Bijbel en een echte collecte, voor sponsorkindje Ana. … Leer meer

Op weg naar Pasen

Elsbeth Grutekeblog, Elsbeth Gruteke, nieuws1 Reactie

Op woensdag 6 maart begint de 40-dagentijd. In de rooms-katholieke traditie wordt dat gemarkeerd door het vieren van Aswoensdag. Ook in steeds meer protestantse kerken wordt die viering overgenomen. In de kerkdienst op Aswoensdag is, naast de gebruikelijke ruimte voor woord, gebed en muziek, een plaats ingeruimd om het askruisje te ontvangen. Met as wordt op het voorhoofd een kruisje … Leer meer

Blog: Kerk voor oud en jong

Elsbeth Grutekeblog, Elsbeth Gruteke, nieuws2 Reacties

Er wordt nog wel eens gemopperd op de kerk. Door jonge mensen omdat het er ouderwets aan toegaat, er worden truttige liederen gezongen en de dominee houdt meestal een saai, en te lang verhaal. Door oude mensen omdat de kerk teveel verandert, omdat er Engelse liederen worden gezongen omdat de oude woorden van vroeger niet zo vaak meer klinken. Veel … Leer meer

Blog: op retraite

Elsbeth Grutekeblog, Elsbeth Gruteke3 Reacties

De afgelopen week was ik niet in Zeewolde, maar in Bergeijk, te gast bij de oecumenische geloofsgemeenschap de Hooge Berkt voor een Ignatiaanse retraite, in stilte, 7 dagen. Dat vraagt om uitleg. De Spaanse edelman Ignatius van Loyola stichtte in 1539, tijdens de contra-reformatie, de orde van de Jezuïeten. Sinds Paus Franciscus paus is kennen we die orde, de Paus … Leer meer