Actie Kerkbalans van start!

Karlien LodewijknieuwsPlaats een reactie

Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari doen 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor … Leer meer

Moreel beraad: een nieuwe vorm om met dilemma’s om te gaan

Vorming en Toerustingactiviteiten, nieuwsPlaats een reactie

Morele dilemma’s, we komen ze allemaal tegen. Je kunt eraan voorbijlopen en doen alsof je neus bloedt. Maar je kunt het ook bespreekbaar maken om er op beter mee om te kunnen gaan. Vanuit de bedrijfsethiek is er een methode ontwikkeld om dat te kunnen doen. Dat gaat ongeveer zo. Iemand meldt vanuit zijn persoonlijke of maatschappelijke situatie zo’n moreel … Leer meer

Start Alphabijeenkomsten

Karlien Lodewijknieuws

Alpha-cursus 2018

In januari gaan we weer van start met de Alphabijeenkomsten. Voor wie is dit bericht? voor jou als je meer wilt weten over het christelijk geloof; voor jou als je op zoek bent naar verdieping van je geloof; voor jou als je het verlangen hebt dat familie, vrienden, buren meer te weten komen over het christelijk geloof: maak ze attent … Leer meer

Kerstvieringen 2019

Karlien Lodewijknieuws

Ook dit jaar ben je met Kerst van harte welkom in Open Haven om één of meerdere van onze vieringen bij te wonen. Hieronder vind je een overzicht van alle geplande diensten. ‘Kerst op Schoot’ dienst op 24 december om 18.30 uurKerst, het feest van het licht, het feest dat we samen met elkaar de geboorte van Here Jezus mogen … Leer meer

Week van Gebed 2020

Karlien LodewijknieuwsPlaats een reactie

De Week van Gebed is weer in aantocht. In 2020 vindt deze plaats van 19 tot en met 26 januari. Wereldwijd doen er honderden kerken mee aan de jaarlijkse gebedsweek, zo ook wij in Zeewolde. Het is ieder jaar weer een feest om allerlei gezindten verbindend en samenwerkend naar elkaar toe te zien groeien. De eenheid onder Christenen, als kinderen … Leer meer

Kerstpakkettenactie 2019

Karlien Lodewijknieuws2 Reacties

De voorbereidingen voor de kerstpakkettenactie zijn in volle gang. Er wordt zoals elkaar weer samengewerkt met verschillende kerkgenootschappen uit Zeewolde. Je kunt op vrijdag 20 december tussen 10:00 uur en 17:00 uur levensmiddelen inleveren om kerstpakketten mee te vullen. Op vrijdagavond 20 december worden de kerstpakketten uitgedeeld aan mensen die op of rond het sociaal minimum moeten leven. Denk hierbij … Leer meer

Samen bouwen aan duurzaam milieu: klimaatavond op 27 november

Vorming en Toerustingactiviteiten, nieuwsPlaats een reactie

Vier dorpsgenoten  vertellen  in Open Haven op welke manier zij bouwen aan een duurzaam milieu. Dat doen zij vanuit hun  privésituatie, hun eigen bedrijf, hun werksituatie etc.  Mannes Schoppink zal na de pauze de gesprekken vorm geven. Een avond voor en door dorpsgenoten van alle leeftijden.  Arjen Verschure, Rob Kettenis, Ria Duijvestijn en Arjan Veldhuijzen laten zien hoe zij zijn … Leer meer

Brief terug aan Paulus

Elsbeth Grutekenieuws1 Reactie

In de maand augustus heeft ds. Elsbeth vier zondagen achter elkaar gepreekt over de brief van Paulus aan de kerk van Filippi. Elke week vroeg zij de gemeente om een brief terug te schrijven aan Paulus. Van de brieven die ze terugkreeg heeft ze een antwoordbrief aan Paulus gemaakt/samengesteld. De brief lees je hieronder: Een brief aan Paulus van de … Leer meer