Een bericht doet goed!

Karlien Lodewijknieuws

Wij kunnen vluchtelingen bemoedigen door behalve voor hen te bidden en te doneren, in actie te komen door hen een kaart met een groet of wens te sturen. Zo kunnen wij laten voelen dat er met hen meegeleefd wordt. Via kerk in Aktie worden deze kaarten verspreid onder vluchtelingen in Libanon, Jordanië, Irak en Syrië, op Lesbos en Lampedusa en … Leer meer

Kleding voor gevangenen

Karlien Lodewijknieuws

De gevangenen in de penitentiaire inrichting in Lelystad hebben onze hulp nodig, hulp in de vorm van kleding. Dat meldt Trudy Vester, de geestelijk verzorger die werkzaam is in deze gevangenis. In de PI te Lelystad zitten alleen mannelijke gevangenen. Er is specifiek behoefte aan mannenkleding zoals (jogging)broeken, schoenen, jassen, ondergoed en sokken. De gezamenlijke diaconieën in Zeewolde houden daarom … Leer meer

Maatschappelijke stages

Karlien Lodewijknieuws

In klas 2 en 3 van het voortgezet onderwijs wordt op verschillende scholen de Maatschappelijke Stage als verplicht onderdeel van het programma aangeboden. Van elke leerling wordt verwacht dat hij of zij een bepaald aantal uren vrijwilligerswerk met een maatschappelijk doel uitvoert. Op 7 oktober stond onze gemeente ook op de MAS-markt in de Levant. Binnen onze gemeente zijn er verschillende … Leer meer

Dankdag en Najaarszendingsactie 2015

Karlien Lodewijknieuws

De dankdienst voor gewas en arbeid is dit jaar op woensdag 4 november om 19.30 uur. Tijdens Dankdag staan we stil bij wat wij allemaal bezitten; ons werk, eten en inkomen. Dit is geen vanzelfsprekendheid. Maar bij het omzien naar elkaar en hulp te bieden indien nodig, mogen wij erop vertrouwen dat God ons geeft wat wij nodig hebben. In de … Leer meer

Veiling levert € 9.500,- op

Karlien Lodewijknieuws

Vrijdag 9 oktober heeft er onder leiding van veilingmeester en Zeewoldenaar Peter Buis de Grote Veiling Open Haven plaats gevonden. Rondom 19.00 uur stroomde de eerste kijkers en bieders binnen. Om 20.00 uur startte de veiling in de hal van Open Haven met ruim 250 belangstellenden. Iedereen kreeg een consumptiebon en er heerste al snel een goede sfeer. Het was de … Leer meer

Roemeniegroep sluit project af

Karlien Lodewijknieuws

Op zondag 11 oktober is het Roemeniëproject 2015 officieel afgesloten. In de kerkdienst die werd voorgegaan door Ds. Lex Boot kreeg de gemeente te zien wat de jongeren in Roemenië gedaan hebben. Het verhaal van de Ark van Noach werd verteld aan de kinderen van de kindernevendienst met behulp van prenten. Net zoals dat ook in Roemenië gedaan werd. Er werd … Leer meer

Christelijke Kinderboekenmaand

Karlien Lodewijknieuws

De hele maand oktober staat in het teken van kinderboeken. Woensdag 7 oktober is de landelijke Kinderboekenweek van start gegaan. Soms komen daar thema´s aan bod waar christenen moeite mee kunnen hebben. Daarvoor is de Christelijke Kinderboekenmaand in het leven geroepen. BCB, de Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken- en muziekvak organiseert in oktober 2015 voor de 21ste keer de Christelijke … Leer meer

Kavellijst veiling Open Haven bekend!

Bertjannieuws

De organisatie van “De Grote Veiling Open Haven” heeft de kavellijst bekendgemaakt. Aankomende vrijdagavond zal om 19.30 uur de veiling van start gaan. De bezichtiging van kavels kan één uur van te voren in Open Haven. U kunt gebruik maken van het kopersformulier om vooraf in te schrijven. U hoeft dan tijdens de avond niet in de rij te staan. Download … Leer meer

Viering Allerzielen

Karlien Lodewijknieuws

Gezien de enorme belangstelling vorig jaar (ruim 150 mensen) heeft de Werkgroep Allerzielen Zeewolde besloten om ook dit jaar een herdenking te organiseren. Hoewel Allerzielen van oudsher een rooms-katholieke traditie is, hebben we gemerkt dat het in een behoefte voorziet voor veel mensen (zowel kerkelijk als niet-kerkelijk). Op zondag 1 november a.s. is er ook dit jaar om 12.00 uur … Leer meer

Mantelzorgcompliment

Karlien Lodewijknieuws

Op 10 november a.s. is het landelijke mantelzorgdag. De gemeente Zeewolde waardeert de inzet van mantelzorgers, maar weet ook dat deze inzet niet vanzelfsprekend is en zwaar kan zijn. Daarom geeft zij blijk van die waardering middels het mantelzorgcompliment. Het mantelzorgcompliment betreft een bedrag van 100 euro per hulpbehoevende persoon. Voorheen werd het compliment gekoppeld aan de indicatie van de hulpbehoevende, … Leer meer