40-dagentijd ‘Dichterbij’

Karlien Lodewijknieuws3 Reacties

Sinds januari is een groep uit onze gemeente begonnen met het instuderen van 6 passie-liederen, die samen ‘Dichterbij’ vormen. De teksten dagen uit om stil te staan en aandachtig te kijken naar wat voor Pasen met Jezus gebeurde. In de komende periode gaan we op verschillende manieren proberen dichterbij dat lijden en sterven van Jezus te komen, erbij stil te … Leer meer

Bezieling van jeugdwerk in de kerk

Karlien Lodewijknieuws

Op woensdag 20 februari vond in Open Haven een bijeenkomst plaats van de ring Flevoland met als thema ‘Jeugdwerk in de polder en op Urk’. De PGZ was deze avond gastheer en ontving afgevaardigden van gemeenten uit Flevoland. hieronder lees je het verslag van Klaas van der Kamp, onze classispredikant. Namens de kerkenraad, Hans Lems en Kor Oldenbroek.  Bezieling van … Leer meer

Zingen in de eredienst…. zoveel hoofden zoveel zinnen

Karlien Lodewijknieuws

“Nieuwe liederen zijn misschien interessant maar ik kan ze niet zingen”“Liederen van vroeger kan ik zo uit m’n hoofd meezingen”“Onbekende of nieuwe liederen, dat hoeft van mij niet zo nodig”“Jammer, zoveel liederen in het Liedboek die we niet zingen omdat we ze niet kennen”“Als de melodie moeilijk is kan ik de tekst niet volgen” Zin in zingen, kies maar uit… … Leer meer

Actie kerkbalans 2019

Karlien LodewijknieuwsPlaats een reactie

Afgelopen zaterdag 19 januari startte de jaarlijkse actie Kerkbalans, een actie om binnen de kerk een financiële bijdrage op te halen. Dankzij Actie Kerkbalans kan onze kerkgemeenschap functioneren en kunnen wij onze maatschappelijke functie blijven vervullen. Actie Kerkbalans Kerkbalans is een landelijke campagne en initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk. Met meer … Leer meer

Vacature: organist

Karlien LodewijknieuwsPlaats een reactie

De Protestantse Gemeente Zeewolde heeft een vacature voor  Organist (m/v) De Protestantse Gemeente Zeewolde is een grote, veelzijdige gemeente met veel verschillende invalshoeken en belevingen. In verbondenheid met de breedte van de oecumene belijden wij God als Vader, Zoon en heilige Geest. Wij zoeken een organist die op vakkundige en stijlvolle wijze in circa 12 diensten per jaar de gemeentezang … Leer meer

Zij-aan-Zij, ken je dat?

Karlien Lodewijknieuws

Het Zij-aan-zij-huis is een initiatief van het Leger des Heils: Is er voor tienerzwangeren en tienermoeders met hun kinderen; biedt hen een veilige omgeving om aan hun toekomst te bouwen; en werkt daarbij samen met de meiden, zij aan zij. Het doel is dat de moeders zelfstandig kunnen leven, wonen en werken met hun kinderen. Zo’n Zij-aan-zij-huis is er ook … Leer meer

Samen eten op Tweede Kerstdag

Karlien Lodewijknieuws

De diaconieën van de kerken in Zeewolde verspreiden deze oproep van harte. Er zijn al folders meegegeven bij de Voedselbank, het Brooddelen en aan de schuldhulpmaatjes van het MDF.  Vind je het gezellig om samen te eten op Tweede Kerstdag? Dan ben je van harte welkom in Het Kruispunt (Gedempte gracht 1, Zeewolde). Een samenzijn waar iedereen welkom is, waar … Leer meer

Decemberacties Malawigroep: Kerstkaarten en Oliebollen

Karlien Lodewijknieuws

Ook in de maand december zit de Malawigroep 2019 niet stil. Om geld in te zamelen voor de diaconale jongerenreis volgend jaar staan er in deze feestmaand twee acties op het programma. Kerstkaarten bezorgservice- Heb je kerstkaarten met adressen in Zeewolde en zie je er tegenop om deze in de snijdende decemberkou te bezorgen? Dan bezorgen de leden van de … Leer meer

Pannenkoekenactie Malawigroep levert ruim € 3.000,- op

Karlien LodewijknieuwsPlaats een reactie

Donderdagavond 29 november organiseerde de Malawigroep 2019 de actie ‘Pannenkoeken eten voor Malawi’ bij Speelpark en Pannenkoekenhuis Hans & Grietje. 50% van de opbrengst van de avond was voor de Malawigroep. De avond werd druk bezocht en de leden van de Malawigroep hebben hard gewerkt om de avond tot een succes te maken. Aan het eind van de avond ontving … Leer meer

Voleindingszondag

Elsbeth GrutekenieuwsPlaats een reactie

‘Koester de namen die wij hier gedenken, dat zij geborgen zijn in uw genade ingelijst in licht, bij u en bij ons’ Dit is het lied dat op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel Zondag van de Voleinding of Eeuwigheidszondag genoemd, klinkt bij elke kaars die wordt aangestoken voor één van de twaalf overleden gemeenteleden uit de … Leer meer