Update 7/3: Inmiddels is het onderzoek uitgevoerd! Wij danken alle respondenten voor hun input!

Op zondag 3 maart kun je na de dienst van 10.00 uur meewerken aan een wetenschappelijk onderzoek (enquete) met als thema ‘vitaliteit’. De kerkenraad beveelt je dit onderzoek van harte aan omdat de uitkomsten en inzichten gebruikt kunnen worden als ingrediënten voor de toekomstvisie naar 2030. Dus hoe meer input, hoe beter!

Inhoudsopgave:
Waarom dit onderzoek?
Wat is een vitale kerk?
Wie voert het onderzoek uit?
Hoe werkt het?

Waarom dit onderzoek?

De kerkenraad heeft zich ten doel gesteld om een (lange termijn) visie te ontwikkelen met het oog op de toekomst van onze gemeente. Onderdeel hiervan was een vergadering van de grote kerkenraad 20 november jl. en de visitatie van Klaas van der Kamp, onze classispredikant Overijssel-Flevoland. Tijdens deze twee momenten is waardevolle input geleverd om vorm te geven aan een solide toekomstvisie. Graag nemen wij ook de uitkomsten uit het vitaliteitsonderzoek mee in het ontwikkelen van deze visie.

Wat is een vitale kerk?

In dit onderzoek wordt onder meer gevraagd naar de volgende zaken: hoe de gemeente zelf helpt bij geloofsgroei van haar leden en het gevoel van verbondenheid versterkt. In hoeverre de gemeente innoveert, inspirerend leiderschap biedt en een brede gedeelde visie heeft. Als laatste komt ook aan bod of de gemeente zich praktisch inzet in de samenleving, het geloof wil delen en zich bewust inzet voor inclusie van diverse groepen.

Lees hier meer over de definitie van een vitale kerk

Wie voert het onderzoek naar vitaliteit uit?

Het onderzoek wordt begeleid door onderzoeksplatform CCC (Connecting Churches and Cultures) van de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. Het betreft een pilot waar 30 PKN-kerken aan meedoen. Met de ervaringen van deze pilot wordt een landelijk onderzoek uitgerold. Het onderzoek is ontwikkeld in Australië door NCLS Research en heeft waardevolle inzichten opgeleverd voor de kerken daar.

Hoe werkt het?

Direct na de 10.00 uur dienst van 3 maart delen wij de enquêteformulieren uit. Het is dan de bedoeling dat de enquete direct wordt ingevuld. Dit duurt maximaal 20 minuten. Door het invullen van een enquete steun je de Malawi-groep. Jongeren hiervan zullen namelijk helpen bij het afnemen van de enquetes. En daar staat een vergoeding tegenover per ingevulde vragenlijst. Uiteraard wordt er zorgvuldig omgegaan met de data passend binnen de geldende privacy richtlijnen. De enquete wordt anoniem ingevuld.

Vragen over het onderzoek?

Hans Lems (Voorzitter kerkenraad) en Bertjan Hopster (Jeugdouderling) zijn de coördinatoren van dit onderzoek. Bij eventuele vragen staan wij graag tot je beschikking. Gebruik hiervoor het contactformulier.