Stille week en Pasen

Karlien LodewijkGeen categorie, nieuws

Beleef één of meerdere diensten in de Stille Week en Pasen in de kerk. Je bent welkom! Hieronder lees je een overzicht van de vieringen en activiteiten rondom Pasen.

Stille week – Paasvespers – 19.30 uur
Om de Stille Week extra diepte te geven zijn er op de maandag, dinsdag, en woensdag (26, 27 en 28 maart) in die week korte verstillende vieringen om 19.30 uur in de Jol. Het zijn eenvoudige samenkomsten met enkele liederen, gedachten en gebeden, en meditatieve stilten rond een tekst. Dit jaar wordt dit, samen met ds. Lex, voorbereid en liturgisch begeleid door de mensen van het Pioniersteam.

Witte Donderdag – 29 maart – 19.30 uur – Ds. Harry
De avonddienst van deze dag is het begin van de viering van de drie heilige dagen van Pasen, het ‘Sacrum Triduüm’ genoemd. Deze avond staat de viering van het Avondmaal centraal. We lezen daarbij Exodus 12: 1-8 en 15-18, over de instelling van de Pésachmaaltijd, en Johannes 13: 1-17, waar Jezus deze Pésachmaaltijd met zijn discipelen gaat vieren en vooraf hun de voeten wast als teken van zijn almacht!…….

Goede Vrijdag – 30 maart – 19.30 uur – Ds. Lex
Vanavond komen we als gemeente samen aan de voet van het kruis. Gisteravond, Witte Donderdag, was het al voelbaar wat er zou gebeuren. We kunnen alleen maar stil worden, en ons laten overweldigen door de liefde van de Heer die zijn leven tot het einde toe voor ons heeft ingezet. Voor de mensen die er gisteravond niet konden zijn vieren we nogmaals het Avondmaal, voordat de eigenlijke liturgie van deze dag kan worden gevolgd. We gaan aan het eind van deze dienst weg met lege handen, sprakeloos, wachtende op wat gaat komen. We hopen op een nieuwe morgen….maar weten niet of die gaat komen. De cantorij zal deze viering liturgische diepte geven.

Stille Zaterdag – 31 maart – Stiltewandeling
Na de viering op Goede Vrijdag hebben we de kerk  in stilte verlaten. Het is alsof de schepping in afwachting van Pasen de adem inhoudt. Op 31 maart, Stille Zaterdag ben je welkom om deel te nemen aan de jaarlijkse Stiltewandeling.  We verzamelen om 9.00 uur op het terras van het restaurant van RCN op de dijk. Daar begint de wandeling die ongeveer een uur zal duren. Er wordt in absolute stilte een route  gelopen door de natuur, waar de eerste tekenen van het voorjaar, het nieuwe leven al zichtbaar zijn. Na afloop komen we samen in het restaurant voor een kop koffie / chocola en delen onze ervaringen met onze tochtgenoten. Goed schoeisel aantrekken en s.v.p. geen huisdieren mee. De gids zet de toon, voert je langs onzekere paden, laat je stilstaan bij betekenisvolle objecten onderweg. Hij brengt je uiteindelijk naar een warme herberg. Er zijn geen kosten aan verbonden. Iedereen is welkom.
Namens de werkgroep Vorming en Toerusting,  Jan Klop ( wandelgids voor een dag )

Stille Zaterdag – 31 maart – Paaswake om  21.30 uur – Ds. Lex
Vanavond komen we om 21.30 uur samen als gemeente en parochie in de centrale hal van Open Haven. In deze betekenisvolle dienst zijn we verbonden met kerken en gemeentes van over de hele wereld. We zetten de dienst voort die gisteravond zo donker is afgelopen. Deze zaterdag is het stil gebleven rond het graf van Jezus, alsof God zijn adem inhoudt. Alles lijkt te zijn afgelopen. Dan gebeurt het ongehoorde: Gods licht breekt met kracht door en alom klinkt ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’ De nieuwe Paaskaars wordt ontstoken en we verspreiden het licht. In onze eigen kerkruimte vervolgen we de viering met ruime lofzang, de vernieuwing van onze doop, de Paasjubel over de overwinning van het Licht van Christus, en de mogelijkheid tot het ontvangen van een persoonlijke zegening. Dit jaar verleent een muzikaal kwartet haar medewerking dat is samengesteld uit verschillende muzikale leden van onze gemeente. In deze dienst komen eeuwenoude rituelen van de kerk van Christus, én ons hedendaagse leven samen. Dat maakt deze dienst juist ook voor jongeren en voor kinderen zeer geschikt. Iedereen kan merken dat Pasen niet iets is uit een ver verleden, maar actief ‘met Christus opgewekt worden’ in ons leven van nu!

Pasen – Zondag 1 april – 9.00 uur en 11.00 uur – Ds. Harry
De opstanding staat haaks op onze levenservaring, maar kan ons ook helpen om uit te stijgen boven ons alledaagse leven en ons inspireren om op te staan tegen alles wat Gods leven tegenstaat en ons te laten opwekken uit de doodsheid van ons bestaan. We lezen op deze 1e Paasdag Johannes 20:1-18. Het is de ontroerende ontmoeting in de tuin bij het graf van Jezus: Maria uit Magdala herkent uiteindelijk de opgestane Jezus. Heel veelzeggend is de andere lezing daarbij, Kolossenzen 3:1-11, waarin Paulus zegt dat wij met Christus al gestorven zijn (!), om ook samen met hem op te staan in een nieuwheid van leven. In de eerste dienst zal Walter van der Veen op orgel/piano samen met Catharina en Rebekka Keekstra op trompet het zingen tot een feest maken en in de tweede dienst het combo onder leiding van Rohan Poldervaart.

Deel dit bericht: