Graag stellen wij je voor aan ons Breed Moderamen. Op dit moment bestaat deze uit de volgende leden:

Kor Oldenbroek

Kor Oldenbroek


Voorzitter Breed Moderamen

Ineke VrielingIneke Vrieling


Scriba

Jaap van Rijsten

Jaap van Rijsten

Voorzitter College van Kerkrentmeesters
Ds. Elsbeth Gruteke

Ds. Elsbeth Gruteke

Wijkpredikant Zeewolde Noord
Lex Boot

Ds. Lex Boot

Wijkpredikant Zeewolde Zuid
Placeholder

Ina den Bakker

Ouderling Communicatie

Placeholder
Bertjan Hopster

Jeugdouderling
Placeholder

Hélène Grooteboer

Ouderling Erediensten


Placeholder

Johan van Heerde

Ouderling Pastoraat


Placeholder

Jan van der Perk

Voorzitter Diaconie